Новини

Обявление по схема Училищен плод и Училищно мляко

Заповед доставчик по схема Училищен плод и Училищно мляко

УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ

 

2019/2020 г.

            Със Заповед № 298/15.03.2019 г. на директора на ОУ „Христо Ботев“, с. Брестница е утвърден училищния план-прием в I и V клас за 2019/2020  учебна година, както следва:

I клас – 1 паралелка с максимален брой ученици 25

Vклас – 1 паралелка с максимален брой ученици 26

 

ЦОУД – за учениците от начален етап – 2 групи с бр. 25 ученици във всяка група

-          за учениците от прогимназиален етап – 1 група с 25 ученици

 

Няма промяна в броя на паралелките в останалите класове. Свободните места в тях ще бъдат обявени преди началото на новата учебна година.

 СВОБОДНИ МЕСТА В ПАРАЛЕЛКИТЕ

2018/2019 г.

към 15.03.2019 г.

 

 

IIª клас – 4                                                   VIª клас – няма

IIIª клас – 7                                                  VIIª клас – 4

IVª клас - 7                                      

                                     

Седмица на толерантността в ОУ "Христо Ботев"

            На 16 ноември 1995 г., страните членки на ЮНЕСКО приемат Декларация за принципите на толерантността. Като член първи в същата декларация е залегнала дефиницията на това що е толерантност: „Толерантност означава уважение, приемане и разбиране на богатото многообразие от култури в нашия свят, на нашите форми на самоизява и способите за проява на човешката индивидуалност. Нея я подпомагат знанията, откритостта, общуването и свободата на мисълта, съвестта и убежденията. Толерантност - това е хармония в многообразието. Това не е само морален дълг, но и политическа и правна потребност. Толерантност - това е добродетел, която прави възможно достигането на мира и способствува за замяната на културата на войната с културата на мира.“

От 13.11.2017 г. до 17.11.2017 г., в ОУ"Христо Ботев" - с. Брестница, се проведе седмица на толерантността. В различните дни, ученици от всички класове участваха в разнообразни дейности - изработване на информационни табла и рисунки, беседи и дискусии, представяне на кратката пиеса "Приказка за цветовете" с послание за приемане на различията, добри взаимоотношения и толерантност.

  

Честване на 1 ноември - Ден на народните будители

 

На 1 ноември честваме Деня на народните будители. За първи път  той е отпразнуван в Пловдив през 1909 година. Дотогава, на тази дата се е празнувал денят на Свети Иван Рилски /по стар стил/. През 1922 година Народното събрание обявява този ден за празник на всички "заслужили българи", както са се изразявали тогава.

Ученици и учители от ОУ "Христо Ботев" - с. Брестница отбелязаха празника с тържество.

 

150 години просветно дело в с Брестница и 140 години от гибелта на Христо Ботев

На 2 юни 2016 година ОУ „Христо Ботев“ тържествено отпразнува 150 години просветно дело в с Брестница и  140 години от гибелта на Христо Ботев.

 

Тържеството се състоя в салона на НЧ „Иван Данов 1903“, с. Брестница.

 

Гости на празника  бяха Началника на РИО – Ловеч г-н Еленко Начев, старши експерт по ПНЕ в РИО г-жа Иваничка Буровска, кмета на община Ябланица инж. Иван Цаков, кмета на с Брестница г-н Пенчо Лалев, старши експерт „Социални дейности“ в община Ябланица г-жа Диана Маринова, директорите на училищата в община Ябланица, бивши и настоящи учители от училището, читалищни дейци, родители.

 

Слово за празника произнесе директора на училището г-жа Тотка Данова.

 

Приветствие към учениците и учителите поднесе г-н Начев – Началник на РИО - Ловеч.

 

Учениците зарадваха нашите гости с  разнообразна и богата програма, подготвена под вещото ръководство на техните учители.

 

С поднасяне на венец на паметната плоча на читалището отдадохме почит на патрона на училището - Христо Ботев и на всички загинали за свободата на България.