Колектив

 

 

Директор:

г-жа  Тотка Данова  

 

Учители начален етап:

г-жа Дарина Димитрова – старши учител в начален етап

       председател на комисия по охрана на труда

 

г-жа Божидарка Вътева – старши учител в начален етап

       председател на комисията за младежта и спорта

 

г-жа Петя Стоянова - старши учител в начален етап

 

Г-жа Юлия Лалева – главен учител в начален етап

     председател на училищната комисия за квалификационна дейност

 

Г-жа Биляна Асеновска - възпитател начален етап

Г-жа Валентина Георгиева - възпитател начален етап

 

Учители прогимназиален етап:

Г-жа Мариана Христова – старши учител по БЕЛ и руски език в прогимназиален етап; председател на УКПППМН

 

г-жа Йоана Кънчева -  учител по БЕЛ в прогимназиален етап

 

г-н Христо Христов – учител по математика и ИТ в прогимназиален етап.

г-н Петър Петров  - старши учител по география и икономика и история и цивилизация  в прогимназиален етап

 

г-жа Мариана Йотова - старши учител по химия и ООС и биология и ЗО  в прогимназиален етап

председател на комисията за провеждане на обучението по БДП 

 

г-жа Василета Петрова - педагогически съветник

председател на училищна комисия за провеждане и координации с органите за закрила в случаи на деца, жертви на насилие ; училищен тормоз между деца и ученици в училище